logo

Nordlandsforskning

Nordlandsforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som jobber innenfor områdene velferd, næring og miljø.

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som jobber innen områdene velerd, næring og miljø. Instituttet har høy kompetanse og gode nasjonale og internasjonale nettverk innenfor disse områdene.

Kompetanseområder og temasatsinger

Nordlandsforskning har tre forskningsgrupper (Velferd, Næring og Miljø) med stor bredde i fagområder, interesseområder og erfaringsbakgrunn. Forskningsgruppene har spisset seg på områdene velferdsinnovasjon, entreprenørskap og grønt skifte.

Velferdsinnovasjon

Velferdsinnovasjon er ett av Nordlandsforsknings tre strategiske satsingsområder, som innen 2020 skal være i forskningsfronten nasjonalt og internasjonalt. Området har en egen temagruppe med elleve forskere. De deltar blant annet i større forskningsprosjekter som omhandler unge og eldre - særlige viktige målgrupper for velferdsstatens tjenester og utvikling.

De siste årene har mye av forskningen rettet seg mot å bidra til økt forståelse og kunnskap inn i innovasjons- og utviklingsprosesser i velferdstjenestene. Fokuset på innovasjon inkluderer forskning på e-helse. Prosjektporteføljen innen e-helse dreier seg først og fremst om forholdet mellom teknologi og organisasjon. Det handler særlig om hvilke betingelser som må være tilstede for at kommunene skal lykkes med bruk av velferdsteknologi.

Visjon, strategier og mål

Nordlandsforsknings visjon er «Vi leverer kunnskap der fremtiden formes». Instituttet har i sin Strategi 2015-2020 som hovedmål å være et fremragende forskningsmiljø i Norge og en foretrukket partner i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Nordlandsforskning har strategiske mål på områdene kompetanse, kvalitet, nettverk, publisering, formidling, relevans og konkurransedyktig.

Instituttets verdier er: Relevant, nytenkende og pålitelig.

Konferanser

Nasjonale

  • Atea Community – IT konferanse 22. september. Parallellsesjon Helse- og velferdsteknologi. Deltakelse.
  • Nordlandsforskning skal arrangere konferanse om kommuners erfaring med bruk av velferdsteknologi (høst).

Internasjonale

  • Nordisk konferanse i velferdsteknologi 2015

Mer info

http://www.nordlandsforskning....