Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) utvikler og driver utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse.

Prosjektportefølje

 • Mamma Mia
 • iKAT
 • Helsestasjonstjenesten.no
 • Den utviklingsstøttende barnehagen i Sandnes

Mamma Mia

Kompetanseområder

 • Internettbasert selvhjelp
 • Forebygging
 • Fødselsdepresjon
 • Foreldre
 • Implementering

Visjon, strategier og mål

Visjon

Visjonen med «Mamma Mia» er å fremme god psykisk helse og velvære hos mor, og å redusere risiko for depresjon etter fødsel.

Formål

Målet er å teste effekten av det internettbaserte selvhjelpsprogrammet «Mamma Mia» på depresjon og subjektiv velvære, og undersøke hvordan programmet kan implementeres i helsestasjonstjenesten.

Status

Prosjektet har avsluttet datainnsamling.

Mer info

Effektstudien: https://www.cristin.no/app/projects/show.jsf?id=413655

Implementeringsstudien: https://www.cristin.no/app/projects/show.jsf?id=416722

Mamma Mia: https://www.sanitetskvinnene.no/Mamma+Mia.b7C_wBbWZj.ips


Internettbasert kognitiv adferdsteknologi (iKAT)

Visjoner, strategier og mål

 • Behandle angstlidelser
 • Veiledet internettbasert kognitiv terapi (iKAT)
 • Gjennomføre en pilotstudie blant barn 8-12 år

Mer info

http://www.r-bup.no/pages/rbup-forskning


Helsestasjonstjenesten.no

Kompetanseområder

 • Psykoedukasjon og beslutningsstøtte for kunnskapsbasert praksis
 • Barns utvikling 0-3 år
 • Risikofaktorer
 • Foreldrestøtte
 • Empowerment

Visjon, strategier og mål

Visjon

Forskningsbasert kunnskap og beslutningsstøtte for ansatte ved helsestasjon (inkludert jordmor, lege fysioterapeut og andre faggrupper).

Formål

Utvikling av nettsider for kunnskapsformidling og beslutningsstøtte for helsestasjonstjenesten.

Status

Utviklingsprosjektet er ferdigstilt, og nettsiden er tatt i bruk i flere helsestasjoner. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse har redaktøransvaret for sidene.

Mer info

www.helsestasjonstjenesten.no


E-læring for utviklingsstøttende barnehager

Visjon, strategier og mål

Visjon

Kvalitetsforbedring og kompetanseheving for alle ansatte i barnehagene i Sandnes kommune.

Formål

Utvikling av e-læring for bedre prosesskvalitet i barnehagene i Sandnes kommune.

Status

Utviklingsprosjektet er i sluttfasen og vil testes og implementeres høst 2016/vår 2017. E-læring inngår som en del av en større intervensjon i satsingen.

Mer info

www.r-bup.no