Catosenteret

Catosenteret samarbeider med andre rehabiliteringsaktører som bruker SOMA (EPJ) for å utvikle denne løsningen. Senteret tester også ut bruk av app’er og nettbrett som e-helseløsninger.

Catosenteret (CS) har en strategisk plattform for perioden 2015 til 2020. Av denne fremgår det at vi skal ha en egen forskningsavdeling innen 2020.

CS arbeider systematisk for å nå dette målet.

Senteret har gjennom medlemskap i Hovedorganisasjonen Virke, jobbet aktivt for å etablere et FoU-samarbeid i Virke Rehab. I første omgang for å utvikle felles kartleggingsverktøy for å utvikle sammenlignbare data til forskning.

Senterets FoU-avdelig og Virke Rehab samarbeider med RKR (Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering i HSØ RHF)

Vi har gjennom samarbeidsforum for brukere av SOMA (EPJ) satt fokus på utvikling av EPJ for bruk på NETTBRETT og innsamling av data (kartleggingsskjemaer mv) via NETTBRETT

Vi (CatoSenteret) har startet et arbeid med å utvikle en BEHANDLINGS- og OPPFØLGINGS-”APP” i samarbeid med Programvareforlaget (PVF). Denne web-baserte applikasjonen skal både systematisere, effektivisere og forbedre rehabiliteringen og gi opplevde fordeler både for pasienter og medarbeidere. Samtidig som den skal muliggjøre effektiv datainnsamling i forskningsmessig øyemed. Testing av applikasjonen forventes å starte primo 2017.

Mer info

www.catosenteret.no