logo

Kreftregisteret

Kreftregisteret skal etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom ved å

 • samle inn og behandle data om krefttilfeller og undersøkelser.
 • drive, fremme og gi grunnlag for forskning.
 • gi råd, veiledning og informasjon om helsehjelp og forebyggende tiltak.

Kreftregisteret består av et basisregister og flere kvalitetsregistre. I tillegg drifter det Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft samt en pilot på tykk- og endetarmskreftscreening.

Kompetanseområder og temasatsinger

Kompetanseområdene

 • Register - utvikling og drift
 • Screening - utvikling og drift.
 • Forskning på forebygging
 • Utvikling av IKT-systemer for effektiv og sikker drift av registre og screeningprogrammer.

E-helsesatsinger

 • Digitalisering
 • Elektronisk innrapportering fra fagsystemer
 • Strukturering av data
 • Koderegelmotor
 • Variabeldokumentasjon inkludert metadata for intern og ekstern bruk
 • Informasjonssikkerhet
 • Atferdspåvirkning (social nudging) via gamification for å øke screeningdeltakelse
 • Personalisert screening – individuell risikoberegning basert på store data
 • Algoritmer

Visjon, strategier og mål

Hovedmålet er å være en sentral aktør innen alle aspekter av forebygging av kreft. Det skjer gjennom registrering og bearbeiding av data, drift av screeningprogram og forskning.

Kreftregisteret utvikler og forbedrer IKT-systemene som behandler kreftdata, samt drifter egne IKT-system. Forbedring og utvikling av systemene foregår gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter - i samarbeid med aktører i registerfeltet, forskningsinstitutter og universitetsmiljøene.

Kreftregisteret skal videreutvikle og forbedre dagens IKT-plattform for registre, og utvikle en felles plattform for screeningprogrammene. De skal være heldigitale og modulbaserte for å effektivisere programmene. Plattformene skal benytte seg av nasjonale tjenester der det er mulig, som sikker digital post (DIFI) og innbyggertjenester via helsenorge.no.

Konferanser

Kreftregisteret deltar i en rekke konferanser nasjonalt og internasjonalt. Listen er ikke utfyllende, og fokuserer hovedsakelig på konferanser hvor studier innen informatikk/eHelse blir presentert.

Nasjonale

 • NOFE - Norsk forening for epidemiologi
 • Onkologisk forum
 • HelsIT
 • E-helse
 • EiHT

Internasjonale

 • ANCR: Annual Conference of the Association of the Nordic Cancer Registries
 • ENCR: Annual Conference of the Association of the European Cancer Registries
 • IACR: Annual Conference of the Association of International Agency for Research on Cancer
 • MIE: Medical Informatics Europe
 • ECMFA: European Conference on Modelling Foundations and Application

Mer info

http://www.kreftregisteret.no/