Cerner

Cerner utvikler og bygger intelligente løsninger for helsevesenet.

Cerner utvikler og bygger intelligente løsninger for helsevesenet. Teknologien kobler sammen mennesker og systemer. Løsningene støtter kliniske, økonomiske og operasjonelle behov i organisasjonene.

Kompetanseområder og temasatsinger

  • Ekspertise på utvikling av plattformer for journalløsninger.
  • Sammenkobling av medisinsk teknisk utstyr og velferdsteknologi, og håndtering av folkehelsedata (stordata).
  • Utvikling og digitalisering av klinisk beslutningsstøtte.
  • Utvikling av klinisk og IT-teknisk arbeidsflyt.
  • Sammenkobling av medisinteknisk utstyr og velferdsteknologi.
  • Folkehelse - Analyse av stordata og utvikling av løsninger for ledere, klinikere og innbyggere.
  • Utvikling av og veiledning i beste praksis.

Visjoner, strategier og mål

Cerner driver innovasjon i krysningspunktet mellom helse og IKT. Ved å designe helseinformasjonsløsninger gjør selskapet organisasjonene i stand til å få kunnskap om, organisere og engasjere innbyggerne i egen helse. Målet er å bidra til å forbedre helsetjenesten og helsen i samfunnet.

Mer info

http://www.cerner.com/