logo

Hove Medical Systems AS (HMS)

Hove Medical Systems AS (HMS) er produsent og leverandør av journalsystemet System X og vektlegger høy kvalitet på tjenestene, opplæring og kundestøtte. System X dekker behovene for allmennleger, spesialister, flerprofesjonskontorer og klinikker i Norge.

Hove Medical Systems AS (HMS) er produsent og leverandør av journalsystemet System X og vektlegger høy kvalitet på tjenestene, opplæring og kundestøtte. System X dekker behovene for allmennleger, spesialister, flerprofesjonskontorer og klinikker i Norge. HMS har som mål å være en ledende aktør innen utvikling av programvare for e-helse.

Kompetanseområder

Opplæring

  • bred og solid erfaring med arbeidsprosesser på helseinstitusjoner generelt og på legekontorer, legevakter og klinikker spesielt
  • opplæring, tilpasning og bruk av EPJ for alle relevante profesjoner

Support/brukerstøtte

HMS' supportavdeling har bred domenekunnskap og solid erfaring med våre systemer og prosesser på vår kundegruppes kontorer og vektlegger god kundebehandling og rask respons.

Salg

HMS' selgere har en blanding av helsefaglig bakgrunn og lang erfaring innen salg og markedsføring av EPJ. De legger vekt på å være etterrettelige og redelige og levere god funksjonalitet.

Produkt/utvikling

HMS har lang erfaring innen domenet og solid teknisk erfaring. Vi er opptatt av å arbeide med prosess, kvalitet og teknologistakk. Firmaet konsentrerer seg om å lage best mulige løsninger og samtidig utvikle produktet teknologisk.

HMS har som mål å bli best på kvalitet, leveranse, effektivitet og profesjonell gjennomføring. Utvelgelsen av nye ressurser skal sørge for at vi har kompetanse og kapasitet til å leve opp til vårt mål om å ligge i front blant EPJ-leverandører i helsesektoren når det gjelder utvikling og respons på markedets krav.

HMS har ansatt ressurser med lang erfaring innen organisasjons- og prosessutvikling som sørger for at forbedring av prosesser og organisering kontinuerlig er i fokus.

Oppsummert satser firmaet på å bli framstående på sine felt gjennom kontinuerlig forbedring og målbevisst og hardt arbeid.

Visjoner, strategier og mål

HMS’ visjon er å bli best i alt firmaet gjør, med alt det innebærer. Resultatet er at firmaet skal levere løsninger som forenkler, effektiviserer og øker kvaliteten på de oppgavene som utføres i primærhelsesektoren, og bli et kompetansesenter for forbedring og fornyelse av støttesystemene som benyttes.

Firmaets mål er å bli en totalleverandør i primærhelsesektoren og understøtte visjonen «én innbygger, én journal» gjennom sømløs samhandling med andre systemer basert på gode standarder.

Mer info

http://www.systemx.no/