logo

Nordens velferdssenter


Samarbeidsprosjekter med Nordens velferdssenter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Nordisk forskningsnettverk: Helse- og velferdsteknologi 2019 - 2024 Citizen services
Eirin Rødseth
Integrated healthcare and care through distance-spanning solutions (iHAC) 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Siri Bjørvig