logo

Melanomforeningen

Melanomforeningen er en forening for personer som har eller har hatt melanom/føflekkreft, deres pårørende og andre interesserte. De jobber først og fremst for å støtte den enkelte pasient og pårørende gjennom informasjon, veiledning og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Forebyggende arbeid med solkampanjer og kunnskapsformidling er også en av deres hovedprioriteringer. Melanomforeningen's mål er å spre kunnskap om melanom/føflekkreft og hvordan kreftformen kan forebygges. De prioriterer forebygging, behandling og forskning. De jobber for å medvirke til at den enkelte pasient skal oppleve større trygghet i behandlingsforløpet. Vi har kontakt med og henter erfaringer fra tilsvarende internasjonale organisasjoner.

Melanomforeningen ønsker å være en politisk pådriver som snakker melanomrammedes behov.


Samarbeidsprosjekter med Melanomforeningen
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
WARIFA: Watching the risk factors: Artificial intelligence and the personalized prevention and management of chronic conditions 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Helsedata
Conceição Granja Thomas Roger Schopf