Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus as (HSR)

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus as (HSR) er et privat ideelt sykehus drevet etter avtale med Helse Vest RHF.

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus as (HSR) er et privat ideelt sykehus drevet etter avtale med Helse Vest RHF. Sykehuset består av Revmatologisk enhet og Hudpoliklinikk samt datterselskapet Rehabilitering Vest.

Kompetanseområder og satsingområder

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus as (HSR) gir det offentlige revmatologiske helsetilbudet i Rogaland og Sunnhordaland med et nedslagsfelt på omtrent 500 000 innbyggere.

Revmatologisk enhet består av:

  • sengepost
  • revmatologisk poliklinikk
  • infusjon
  • artritt-klinikk og pasientkurs
  • ortopedisk seksjon

Ved Hudpoliklinikken gjøres utredning, behandling og kontroll av ulike hudlidelser, sår, hudkreft og veneriske sykdommer. Dette er et offentig helsetilbud innen dermatologi som gis til omtrent 170 000 innbyggere i Helse Fonna-området.

Visjon, strategier og mål

HSR har et nært samarbeid med Helse Vest IKT innen en rekke områder. Helse Vest IKT leverer IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest, og har som mål å bedre helsetjenesten ved innovativ bruk av IKT-løsninger. Helst Vest IKT sikrer i tillegg at sykehusets kritiske systemer er tilgjengelig hele døgnet.

HSR deltar i Helse Vest IKT sine ulike utviklingsprogram. I programmet «Alle møter» er målet at ventetiden skal bli kortere, planleggingen bedre og at flere møter til timene sine. Delprosjekt her er blant annet «Vestlandspasienten» og «Tilgang på tvers av sykehusene». HELIKS-programmet inneholder oppgradering til Dips Arena, elektronisk kurveløsning og digitalt mediearkiv. Bruk av e-resept og tilgang til kjernejournal er også innført.

I samarbeid med Helse Vest IKT utvikles det en web-basert løsning for egenregistrering av pasientdata. HSRs datterselskap Rehabilitering Vest har i samarbeid med Helse Vest IKT pilotert og bruker trenings-app for utskrevne pasienter som forberedelse til re-opphold.

Mer info

HSR: http://www.hsr.as/

Rehabilitering Vest: http://www.rehabiliteringvest.no/