Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF's oppgave er å sørge for god behandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.