OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er din kunnskapspartnar når det gjeld kurs og studium, utviklingsarbeid, utgreiingar og forsking innanfor våre fagområde. Universitetet sine profesjonsutdanningar er nært knytt til arbeidslivet. Praksis utgjer ein viktig del av studia og undervisinga støttast av anvendt forsking.


Samarbeidsprosjekter med OsloMet
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
DigSam: Digital sikkerhet i helse- og sosialfag 2021 - 2021 Helsedata
Johan Gustav Bellika