logo

WHO Europe

WHO Europe has been an official collaborating partner for the Norwegian Centre for E-health Research, since 2002.


Samarbeidsprosjekter med WHO Europe
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Bruken av e-helse i norsk primærhelsetjeneste under Covid-19-pandemien 2021 - 2021 Innbyggertjenester
Lene Lundberg
Development of digital health solutions - workshop in Moldova 2023 - 2023 Citizen services
Services for health professionals
Lene Lundberg