logo

ACOS

ACOS utvikler og implementerer programvare for offentlig og privat sektor, som leverer løsninger innenfor dokumenthåndtering, portal og selvbetjening, og levekår (løsninger innenfor barnevern, sosial og helsesektoren).