Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.