Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus

Haukeland universitetssjukehus har om lag 13.200 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre. I 2019 hadde vi om lag 945.000 pasientmøter.

Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. ​​​