logo

Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)


Samarbeidsprosjekter med Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Storskala implementering av e-konsultasjoner med fastlegen: en kombinert metode-evaluering av effektene på helsesystemet, fastlegene og pasienter 2022 - 2027 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni