Bern University of Applied Sciences


Samarbeidsprosjekter med Bern University of Applied Sciences
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
FysBot - en chatbot på sosiale medier for å øke fysisk aktivitet 2022 - 2025 Innbyggertjenester
Dillys Larbi