logo

Kan være selvstendig lengre

Norske helsemyndigheter mener at digital hjemmeoppfølging er her for å bli. Kommunene tar ansvar for å få det til, og myndighetene bidrar med veiledning og finansiering.

Eldre dame og mann sitter på gulvet hjemme og spiller gitar.
Ved å benytte helsetjenester hjemme, vil folk kunne være selvstendige lengre.

Dette er en oppsummering av et webinar som ble arrangert i januar 2023: «Kommunen sitt ansvar for digital hjemmeoppfølging»

- Vi ser at digital hjemmeoppfølging bidrar til bedre mestring, sier Elisabeth Djønne i Helsedirektoratet.

I Norge pågikk det en utprøving av digital hjemmeoppfølging fra 2018-21. Erfaringene fra prosjektene og møter med kommuner, helseforetak, fastleger, pasienter og virkemiddelaktører danner et solid kunnskapsgrunnlag.

Basert på kunnskapsgrunnlaget gir Helsedirektoratet tre råd:

  1. Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging.
  2. Før oppstart bør det søkes samarbeid i helsefellesskapet.
  3. Personer med kroniske lidelser eller behov for langvarig oppfølging, med middels til høy risiko for forverring av sin helsetilstand, bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt tilpasset tjeneste.

Målet er å etablere tilbud om digital hjemmeoppfølging i samarbeid mellom kommuner, fastleger og helseforetak i alle 19 helsefellesskap innen 2024. For å få litt starthjelp, kan man søke om midler hos Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

- 166 kommuner var omfattet i søknadene. Den store interessen vitner om at mange kjenner at vi er nødt til å se på nye måter å jobbe på for å få til endringer og møte utfordringene, sier Siw Helene Myhrer i Helsedirektoratet.

Prosjektene får støtte fra helseteknologiaktører i form av faglige råd og prosessveiledning. I tillegg har myndighetene utviklet en kvikk-guide til digital hjemmeoppfølging.

Det finnes også råd i Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren. Strategien støtter opp under arbeidet til Helsedirektoratet.

- Når, hvor og hvordan helse- og omsorgstjenester utføres skal i større grad tilpasses innbyggernes behov. Dette vil bidra til en bedre utnyttelse av kompetanse og kapasitet, sier Kristin Bang i Direktoratet for e-helse.

Innbyggernes behov ligger til grunn i prosjektene for å innføre digital hjemmeoppfølging. Kommunene bør kartlegge behov på forhånd for å finne gode løsninger. - Når prosjektet starter opp, gå raskt fram i liten skala, test, evaluer og juster underveis, avslutter Myhrer.

Lenke til webinaret

Kommunen sitt ansvar for digital hjemmeoppfølging