logo

Strategi

Helsedirektoratet

Implementering av kunstig intelligens i helsetjenestene

Forskere sier at kunstig intelligens (AI) kan forbedre pasientomsorg - til og med revolusjonere diagnostikk, forebygging og behandling. Nye løsninger utvikles for blant annet analyse av MR-bilder, roboter, sensorer og beslutningsstøtte. Innovasjonene krever samarbeid mellom mange aktører. I videoen under, prosjektleder Siv Fjellkårstad, Helsedirektoratet, snakker om prosjektet "Nasjonalt samarbeid for implementering av AI i helsetjenestene".

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Utbredt og bærekraftig bruk av kunstig intelligens

For å innføre kunstig intelligens i helsetjenestene, kreves det godt forarbeid og vedlikehold.

Nye løsninger for kunstig intelligens (AI) utvikles, men få har blitt tatt i bruk i norske helsetjenester. Forskerne har undersøkt hindringene og forslår et rammeverk for å planlegge, utvikle og vedlikeholde AI-tjenester. Les hele rapporten om implementering av kunstig intelligens her.

Direktoratet for e-helse

En e-helsestrategi for bedre tilgang, rimelighet og likestilling

Helse- og omsorgstjenester står ovenfor mange utfordringer. Dette inkluderer behovet for å forbedre tilgang til trygg og høykvalitets omsorg. Andre problemstillinger er trange budsjetter og mangelen av helsearbeidere globalt. Bedre IT-systemer og digitale løsninger kan bidra til innovasjon, forbedret arbeidsprosesser og personsentrert omsorg. I videoen under, strategien til Direktoratet for e-helse blir presentert av Jon Helge Andersen, konstituert strategisk direktør, Direktoratet for e-helse.

Kommunesektorens organisasjon

Radikal omstilling i kommunene er i gang

Med riktig tilnærming kan digitale verktøy øke livskvaliteten og forenkle arbeidet. Illustrasjon: Colourbox

Økningen i antall eldre og mangelen på helsepersonell gjør at kommunene må sitte i førersetet for å legge til rette for innovasjon, endring og kompetanseheving. Les intervjuet med Kristin Strandal og Henrik Dons Finsrud fra KS her.

Helsedirektoratet

Kan være selvstendig lengre

Ved å benytte helsetjenester hjemme, vil folk kunne være selvstendige lengre.

Når helse- og omsorgstjenester tilpasses innbyggernes behov, vil det være en bedre utnyttelse av kompetanse og kapasitet. Les artikkelen og se webinaret om hvordan myndighetene støtter kommunene i å legge til rette for digital hjemmeoppfølging.

EHiN

Hva er viktig for e-helse og forskning fremover?

Nard Schreurs driver Norges største konferanse innen e-helse og følger tett med på utviklinger innen feltet. Når han ser inn i glasskulen, hva mener han vil være viktig fremover?

Helsedirektoratet

Spredning av digital hjemmeoppfølging

Mydighetene anbefaler at kommuner tilbyr digital hjemmeoppfølging. I denne videoen møter du Siw Helene Myrseth fra Helsedirektoratet. Hun forteller om spredningsprosjektet og kunnskapen vi trenger fremover.

Livv Health

Hva kan kunstig intelligens gjøre for helsesektoren?

Ishita Barua, overlege i Livv Health, har forsket på nettopp dette spørsmålet. I denne videoen gir hun noen eksempler på hvordan kunstig intelligens kan fjerne tidstyver og forutse sykdom. Til inspirasjon og videre utvikling!

Nordens velferdssenter

Nordisk samarbeid om velferdsteknologi

Bengt Andersson fra Nordens velferdssenteret ønsker å få mer fart på innføring av velferdsteknologi. Kan mer samarbeid eller konkurranse være løsningen?

Nasjonal forening for folkehelse

Bærekraftige helsetjenester gjennom effektiv forebygging

Hvordan lager vi mer bærekraftige helsetjenester? Mina Gerhardsen, Nasjonal forening for folkehelse, foreslår at forebygging er ett av mange tiltak vi kan jobbe videre med.