logo

Tjenester

Oslo Universitetssykehus og Dignio

Digital poliklinikk - følger opp personen, ikke diagnosen

Personer som får digital oppfølging hjemme kan føle at de får mer innflytelse på helsa og at livskvaliteten øker.
Personer som får digital oppfølging hjemme kan føle at de får mer innflytelse på helsa og at livskvaliteten øker.

Å flytte helsetjenester hjem til folk kan gi flere positive effekter. Forskere studerer pasienter som har ulike diagnoser, for å undersøke nytten av å kommunisere via en app med helsepersonell. I denne saken er forsker Heidi Holmen ved Oslo universitetssykehus og prosjektleder Anna Hurrød i Dignio intervjuet. Les artikkelen her.

Prinsipper for digital terapi

Mor og unge deltar på videomøte sammen med terapeut.

Videokonsultasjoner gir økt fleksibilitet, men må gjennomføres på en god måte. Med utgangspunkt i pyskisk helsevern, foreslår forskere fem prinsipper for gode videokonsultasjoner. Bli kjent med prinsippene og se eksempler her.

Kvænangen kommune

Mestring gjennom digital støtte

Kvænangen kommune i Nord-Troms har prøvd ut to forskjellige løsninger for videokommunikasjon med eldre. De kan holde kontakt med familien og få oppfølging fra hjemmetjenesten, selv om de bor i avsideliggendes strøk. Møt Tove og Ole og se hvordan prosjektet bidrar til bedre trivsel og mestring i eget hjem.

Larvik kommune

Pasienten måler og sender egne data

I digital hjemmeoppfølging, måler pasienten seg selv og sender dataene til helsepersonell.

Pasienter skal få like god helsehjelp, uansett hvor de er. Linda Nilsen Augland deler erfaringene om digital hjemmeoppfølging i Larvik kommune i denne artikkelen.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Et pasientsentrert team

Helsearbeidere i et pasientsentrert team ved Universitetssykehuset Nord-Norge samhandler med både kolleger og brukere ved hjelp av videomøter og annen teknologi.

Når pasienten bor hjemme

Hvordan får man gitt en best mulig tilpasset helsehjelp, til en hjemmeboende pasient med stort behov for oppfølging og risiko for nye innleggelser i sykehus? I denne videoen får vi høre erfaringene til en pasient, hans samboer og en sykepleier i kommunehelsetjenesten.

Bodø kommune

Fem steg til vellykket e-helse

Fysioterapi over video kan være en del av e-helse.

Bodø kommune har lang fartstid innen velferdsteknologier og digital hjemmeoppfølging. Hva er hemmeligheten bak et suksessfullt prosjekt og en smidig overgang til drift? Få med deg deres tips her.

Vestre Viken helseforetak

Enklere og billigere å diagnostisere ved bruk av kunstig intelligens

Mann analyserer bilder av hjernen
Kunstig intelligens egner seg til å analysere bilder.

Målet er å kunne gi pasienten raskere svar og frigjør radiologene til mer avanserte undersøkeler. Vestre Viken helseforetak innfører bruk av kunstig intelligens i bildediagnostikk. Les om innføringen og følgeforskningen i denne artikkelen.

Sunnaas sykehus

Innovasjon og rehabilitering går hånd i hånd

Ved Sunnaas sykehus finner du roboter og VR-briller. Teknologien hjelper deg å trene kroppen og hjernen etter en sykdom eller skade. For å få dette til, er Sunnaas avhengig av nysgjerrige klinikere og støttende ledere. Se på intervjuet med kommunikasjonsdirektør Anita Moe Larsen og digitaliseringsdirektør Geir Ove Karlsson.

Helsedirektoratet

Fordeler med elektroniske medisindispensere

Selvstendighet, spart tid og klima er noen av fordelene med elektronisk medisineringsstøtte. Bjørnar Andreassen fra Helsedirektoratet gir oss en rask innføring i medisindispensere som velferdsteknologi.

Lebesby kommune

Stengt på grunn av uvær

Dame med videobriller på ser ut over landsby i Norge.
Videobriller er nyttig når veiene stenges.

Helsetjenester i Nord-Norge har flere utfordringer: stengte veier av lav kvalitet, få helsearbeider og dårlig vær. Derfor tilbyr Lebesby kommune digital hjemmeoppfølging og velferdsteknolig. Møt helsefagarbeider Simone Wilhelmsen Nilsen i denne artikkelen om utfordringer og løsninger.