logo

Fem steg til vellykket e-helse

Bodø kommune har lang fartstid innen velferdsteknologier og digital hjemmeoppfølging. Hva er hemmeligheten bak et suksessfullt prosjekt og en smidig overgang til drift?

Mann gjør fysiske øvelser og får veiledning over video.
Fysioterapi over video kan være en del av e-helse.

Dette er en oppsummering av et webinar som ble arrangert i januar 2022: «Barrierer og holdninger til velferdsteknologi og e-helse i Bodø kommune»

90% av de som bruker elektroniske pilledispensere i Bodø kommune opplever mestring rundt sin egen medisinering. Samtidig føler de at de kan teknologien bedre enn helsepersonellet. Svarene understreker hvor viktig det er å ha en helhetlig og grundig prosjektfase.

Jobber du med å innføre velferdsteknologi eller digital hjemmeoppfølging i din kommune? Her er de fem beste tipsene fra Forvaltnings- og utviklingsteamet i Bodø kommune.

  1. Hvor møter innbyggerne kommunen? Allier deg med de ansatte der.
  2. Involver de rette personene.
  3. Diskuter gevinstene med de som blir påvirket av en ny arbeidshverdag.
  4. Få lederne og kollegaer til å snakke varmt om prosjektet.
  5. Kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon.

Hvor møter innbyggerne kommunen? Allier deg med de ansatte der

Ansatte på forvaltnings- eller tildelingskontoret møter ofte på innbyggere som har behov for digital hjemmeoppfølging. Utfordringen er at innbyggerne ikke vet hva de skal spørre etter eller hvilke tilbud som finnes. De ansatte må hjelpe dem å finne frem til de beste løsningene.

Teamet for forvaltning og utvikling av e-helse i Bodø kommune allierte seg med tildelingskontoret og drev en intensiv opplæringsrunde. Nå er de ansatte godt rustet til å kjenne igjen tegnene på behov for velferdsteknologi og husker dem når det kommer inn nye saker.

Involver de rette personene

Når et prosjekt inkluderer teknologi, er det ganske åpenbart at IT må på banen. Men husker vi på økonomiavdelingen like ofte? Det er ofte i overgangen fra prosjekt til drift at man oppdager at kritisk personell har blitt glemt.

IT-avdelingen kan bidra til oppsett av teknologien, drifte utstyrslageret og drive brukerstøtte.

Når økonomiansatte forstår prosjektet, får man gehør og forståelse for kostnader. Samtidig, kan de kvalitetssikre budsjettet og tallene som brukes for å rapportere gevinster.

Det fører til det neste tipset.

Diskuter gevinstene med de som blir påvirket av en ny arbeidshverdag

Når budsjettet strammes inn, må forbruket reduseres. Men gevinster er ikke likestilt med å kutte stillinger. Det finnes andre typer gevinster, og det er teamet i Bodø nøye med å forklare de ansatte i organisasjonen. De fremmer fordeler som økt kvalitet og unngåtte kostnader. Dagene til sykepleierne har kanskje ikke blitt roligere, men innbyggerne har det bedre!

Få lederne og kollegaer til å snakke varmt om prosjektet

Også kjent som forankring. Forankring må til i alle ledd for at prosjektet skal lykkes. Den kan ikke drives ved siden av organisasjonen. Når lederne forstår og kan bruke teknologien som skal innføres, kan de være pådrivere i eget miljø. De må gripe mulighetene med begge hender.

Dessuten må lederne vite at timene som er satt av til prosjektet er hellige. De skal ikke rulleres inn i timene til daglig drift. Helsetjenesten kommer ikke til å bli mindre presset om et halvt år. Vi må sette av tid nå for å få det bedre.

Hvis kollegaen din er positiv til en ny teknologi, blir du og brukerne også mer positiv. Derfor var en del av prosjektet i Bodø å få helsepersonell og mellomledere til å lage filmsnutter til en opplærings- og informasjonskampanje. Kampanjen oppfordret medarbeiderne til å se på filmene og reflektere over dem i lag.

Kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon

Under alt arbeidet ligger et solid lag med kommunikasjon, opplæring og informasjonskampanjer. Gevinstene må synliggjøres. Kritiske spørsmål må få ordentlige svar. Alle må få informasjon der de er.

I tillegg til å sikre seg god kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere som sykehuset og fastleger, driver Bodø kommune med informasjonskampanjer internt. Kommunen har mange ansatte, og det er ikke slik at alle kjenner til alle tjenestene som tilbys. Selv om prosjektlederen holder mange presentasjoner i ulike fora, vil det fortsatt være slik at hen ikke når ut til alle.

Kommunikasjon går jo begge veier. Når relevante aktører kjenner til prosjektet, kan de være med på kartlegging og idemyldring.

Når alle fem stegene er på plass, blir prosjektet en suksess, og det blir en smidigere overgang til vanlig drift. Lykke til!