logo

Virtual study tour

Denne siden presenterer en virtuell studietur av e-helse i Norge. Innblikkene ble samlet i 2021 til 2024.

Du finner informasjon, artikler og videoer med eksempler av digitalisering i helsetjenesten rundt omkring i Norge. Vi har snakket med forskere ved universiteter og sykehus om måtene teknologi og digital hjemmeoppfølging endrer prosesser i helsetjenestene. Det kan forbedre støtten og omsorgen som leveres til innbyggere. Dette sikrer en mer personlig og helhetlig tilnærming. Myndighetene deler planene deres for helseinnovasjon. De diskuterer hvordan helsetjenestene kan benytte kunstig intelligens for å forbedre forebygging, identifisering og behandling.

Innholdet er produsert som en del av et prosjekt der vi samarbeider med helsedepartmentet i Polen: Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions.

Prosjektet er finansiert av Norway grants.

Lære fra hverandre

Velkommen til denne siden. Her finner du eksempler på norske helseinnovasjoner. Denne videoen med Eirin Rødseth og Lene Lundberg, Nasjonalt senter for e-helseforskning, gir deg oversikt over innholdet.

Virtual study tour: Nyheter

Digital poliklinikk - følger opp personen, ikke diagnosen

Å flytte helsetjenester hjem til folk kan gi flere positive effekter. Forskere studerer pasienter som har ulike diagnoser, for å undersøke nytten av å kommunisere via en app med helsepersonell. I denne saken er forsker Heidi Holmen ved Oslo universitetssykehus og prosjektleder Anna Hurrød i Dignio intervjuet.

17.05.2022

Asynkron digital terapi gir effektiv hjelp

Personer som har psykiske plager vil gjerne velge selv når de skal kommunisere digitalt med terapeuten. Hvis vi ser på ressursbruk og kostnader, fungerer dette også bra for terapeutene. I denne saken får du et innblikk i forskningen til psykologspesialist og forsker Tine Nordgreen, leder for Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester (SFI) ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

21.04.2022

Målrettede grep for å inkludere flere, sosialt og digitalt

En aldrende befolkning og rask utvikling av digitale innbyggertjenester gjør at sårbare personer faller utenfor det digitale fellesskapet. I denne saken deler professor Elin Thygesen fra Universitetet i Agder flere viktige erfaringer. Å motvirke ensomhet og å gi eldre grunnleggende teknologikompetanse er blant målene.

21.03.2022

Hjemmesykepleien møter ikke alltid en måket innkjørsel når de kjører ut til en beboer

Forskerne skal se på hvordan man kan tette hullene i hjelpesystemet til beste for pasienten. I dag faller mange sårbare innbyggere utenfor systemet og det digitale fellesskapet.

03.03.2022

Et pasientsentrert team

Helsearbeidere i et pasientsentrert team ved Universitetssykehuset Nord-Norge samhandler med både kolleger og brukere ved hjelp av videomøter og annen teknologi. I denne filmen møter du en sykepleier og en fysioterapeut fra UNN, og en forsker fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

10.12.2021

Når pasienten bor hjemme

Hvordan får man gitt en best mulig tilpasset helsehjelp, til en hjemmeboende pasient med stort behov for oppfølging og risiko for nye innleggelser i sykehus? I denne videoen får vi høre erfaringene til en pasient, hans samboer og en sykepleier i kommunehelsetjenesten.

- Det er best å bo hjemme og ha mest mulig hverdag. Jeg er alt for ung til å bo på sykehjem, sier pasienten blant annet.

10.12.2021
    2