Når pasienten bor hjemme


Publisert

30.11.2021

Sammendrag

Hvordan får man gitt en best mulig tilpasset helsehjelp, til en hjemmeboende pasient med stort behov for oppfølging og risiko for nye innleggelser i sykehus? I denne videoen får vi høre erfaringene til en pasient, hans samboer og en sykepleier i kommunehelsetjenesten.

- Det er best å bo hjemme og ha mest mulig hverdag. Jeg er alt for ung til å bo på sykehjem, sier pasienten blant annet.