logo

Et pasientsentrert team

Helsearbeidere i et pasientsentrert team ved Universitetssykehuset Nord-Norge samhandler med både kolleger og brukere ved hjelp av videomøter og annen teknologi. I denne filmen møter du en sykepleier og en fysioterapeut fra UNN, og en forsker fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.