Pasientsentrert helsetjeneste


Publisert

30.08.2018

Sammendrag

Pasienter, myndigheter og ansatte i helsesektoren mener det behøves en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov. Nasjonalt senter for e-helseforskning er med i prosjektet 3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap. Målet er en pasientsentrert helsetjeneste. I denne videoen får du høre om erfaringer Sigurd Stenersen i Harstad har hatt, og hvilke tanker han gjør seg om det å motta ulike helsetjenester.

For mer informasjon om denne videoen, kontakt:

Gro Berntsen Gro Berntsen

Undine Knarvik Undine Knarvik

Kamilla Michalsen Kamilla Michalsen

Eli Kristiansen Eli Kristiansen