logo

Utviklingstrekk 2020 Drivere og trender for e-helseutviklingen

Sammendrag av rapporten

Direktoratet for e-helse har ansvaret for å følge med på forhold som påvirker utviklingen av e-helse i helse- og omsorgssektoren, og gi råd og veiledning på området. Dette innebærer blant annet å sammenstille kunnskap og erfaring i faglige spørsmål.

Utviklingstrekkrapporten har blitt Direktoratet for e-helse sin årlige beskrivelse av relevante drivere og trender innen digitaliseringen av helse- og omsorgstjenesten. Målet med rapporten er å identifisere og beskrive noen utvalgte utviklingstrekk og endringer som skjer i sektoren innen e-helse. Utviklingstrekkrapporten skal bidra til økt forståelse for digital transformasjon i helse- og omsorgssektoren, og skape et grunnlag for strategiske diskusjoner og beslutninger.

Rapportens målgruppe er beslutningstakere, helsepersonell og øvrige aktører med interesse for e-helseområdet.