Kritisk informasjon - Forekomst av tilstander som kan kategoriseres som kritisk informasjon i kjernejournal


Sammendrag av rapporten

Prosjektet er en del av det pågående arbeidet med nasjonal kjernejournal. Det er initiert av Direktoratet for e-helse og utført av Nasjonalt senter for e-helseforskning i perioden januar 2017 til april 2018. Prosjektets tittel ble etterhvert «Forekomst av tilstander som kan kategoriseres som kritisk informasjon (KI-tilstander) i kjernejournal». Forenklet kaller vi det «Kritisk informasjon-prosjektet», forkortet KIP, i denne rapporten. Formålet med KIP er å estimere forekomsten av utvalgte KI-tilstander.

Kjernejournal inneholder utvalgt helseinformasjon om pasienten, spesielt om medisiner, sykehistorie og det som kalles «kritisk informasjon». Kritisk informasjon defineres som «informasjon som i en behandlingssituasjon kan medføre at planlagte tiltak endres, og kanskje redder pasientens liv eller forhindrer alvorlig skade» (1). Sosiodemografiske opplysninger, tidligere innleggelser og diagnoser hentes hovedsakelig fra offentlige registre.

Utgitt av

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Publisert år/mnd

2018-01

Eksterne forfattere

Torsten Risør