logo

Kritisk informasjon - Forekomst av tilstander som kan kategoriseres som kritisk informasjon i kjernejournal

Report Abstract

Prosjektet er en del av det pågående arbeidet med nasjonal kjernejournal. Det er initiert av Direktoratet for e-helse og utført av Nasjonalt senter for e-helseforskning i perioden januar 2017 til april 2018. Prosjektets tittel ble etterhvert «Forekomst av tilstander som kan kategoriseres som kritisk informasjon (KI-tilstander) i kjernejournal». Forenklet kaller vi det «Kritisk informasjon-prosjektet», forkortet KIP, i denne rapporten. Formålet med KIP er å estimere forekomsten av utvalgte KI-tilstander.

Kjernejournal inneholder utvalgt helseinformasjon om pasienten, spesielt om medisiner, sykehistorie og det som kalles «kritisk informasjon». Kritisk informasjon defineres som «informasjon som i en behandlingssituasjon kan medføre at planlagte tiltak endres, og kanskje redder pasientens liv eller forhindrer alvorlig skade» (1). Sosiodemografiske opplysninger, tidligere innleggelser og diagnoser hentes hovedsakelig fra offentlige registre.