logo

Digitale muligheter for behandling av kols

Sammendrag av rapporten

Tilbud om lungerehabilitering er dessverre begrenset. Forskere leter derfor etter nye måter å hjelpe kols-pasientene på, uansett hvor de er. Digitale hjelpemidler kan bidra til forebygging, hjemmeovervåking, rehabilitering og samhandling.

Denne kortrapporten gir deg en oversikt over hjelpemidler som har blitt prøvd ut ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.