Omfang og potensial for bruk av telemedisin i Sykehuset Innlandet HF


Nedlastbar PDF

Rapportnummer

NST-rapport 2008-04

Forfattere

Ellen Rygh, Heidi Jacobsen, Line Linstad, Marit Dammen