logo

Webinarer

I samarbeid med kommuner, sykehus, myndigheter og andre forskningsmiljø, tilbyr Nasjonalt senter for e-helseforskning flere webinarserier. Hver serie tar et dypdykk inn i et aktuelt tema innenfor e-helse. Webinarene er gratis og er åpen for alle som kan ha nytte av kunnskapen og erfaringene som deles.

Nytt webinar hver fredag, klokken 08.15. Temaene i 2024 er digital legemiddelhåndtering, digital hjemmeoppfølging og kunstig intelligens.

Ønsker du å få tilsendt invitasjoner til webinarene? Send en epost til email hidden; JavaScript is required og si hvilke(t) tema er av interesse for deg.

Webinarer: Nyheter

Med video jobber legevaktsentralen ikke lenger i blinde

Det er ikke alt som er lett å formidle over telefonen. En videosamtale kan gi legevaktsentralen verdifull, visuell informasjon om helsen din.

Se på opptak om bruk av videokonsultasjon på legevaktsentralen og hvilken betydning dette har for pasient og helsepersonell.

19.09.2023

Tre år med digital kunnskapsdeling om legemiddelhåndtering

Vil vi tilbake til papirresepter og journaler på foldeark? Neppe! Men vi har behov for å snakke sammen om hvordan vi kan få til de beste løsningene.

15.09.2023

Kinderegget: tre forbedringer på en gang!

Det er mange viktige forbedringstiltak i sving for å skape en mer personsentrert helsetjeneste. Hvordan kan vi sammen koordinere disse initiativene uten å gå i veien for hverandre?

Hvordan jobber Universitetssykehuset Nord-Norge med implementering av samvalg, digitale konsultasjoner og behovsstyrt poliklinikk i pasientforløp?

12.09.2023

Hvor er medisinen min?

Dessverre er "ikke utdelt legemiddel" en av de vanligste avvikene som ble kartlagt i kommunal sektor. Hvilke andre problemer oppstår, og hvordan kan vi begynne å gå frem for å gjøre ting bedre?

05.09.2023

Mellom profesjonell distanse og medmenneskelig nærhet

Sosiale medier krever et enkelt og engasjerende budskap. Men en medisinsk eller psykologisk tilstand kan være alt annet enn enkel. Hvordan kan pasienter og helsepersonell navigere i disse nye digitale farvannene?

28.08.2023

Digital samhandling mellom kommune og sykehus - Korr vanskelig kan det vær?

Bedre kommunikasjon dukker ofte opp på forbedringsforslag i helsevesenet. Hvordan kan teknologi bidra?

22.08.2023

Den menneskelige faktoren ved legemiddelhåndtering i sykehjem

Selv om man gjør alt rett, kan det fortsatt gå galt.

Med eksempler fra norske sykehjem, undersøkte vi den menneskelige faktoren i pasientsikkerhet og teknologien sin rolle i legemiddelhåndteringen.

15.08.2023

Riktig bruk av helseteknologier

Denne videoen er en sammensetning av klipp fra webinarer holdt våren 2023 i regi av Nasjonalt senter for e-helseforskning.

23.06.2023

Skanning reduserer risiko for å gjøre feil

Legemidler som gis til faste tidspunkt skal skannes.

Dette er det første steget mot lukket legemiddelsløyfe. Se på webinar om prosessen så langt.

14.06.2023

Helsepersonellkommisjonen og fremtidens helsetjenester i kommune-Norge

Denne våren har Helsepersonellkommisjonen grundig dokumentert at det ikke er nok folk til å levere like gode helsetjenester i fremtiden. Hva betyr mangelen på arbeidstakere for en kommune langt nord i verden?

På webinaret 16. juni så vi på fremtidens helsetjenester fra kommunenes perspektiv.

06.06.2023
    4 5 6 7