logo

Riktig bruk av helseteknologier

Denne videoen er en sammensetning av klipp fra webinarer holdt våren 2023 i regi av Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Nye webinarer hver fredag: https://ehealthresearch.no/webinarer