logo

Webinarer

I samarbeid med kommuner, sykehus, myndigheter og andre forskningsmiljø, tilbyr Nasjonalt senter for e-helseforskning flere webinarserier. Hver serie tar et dypdykk inn i et aktuelt tema innenfor e-helse. Webinarene er gratis og er åpen for alle som kan ha nytte av kunnskapen og erfaringene som deles.

Nytt webinar hver fredag, klokken 08.15. Temaene i 2024 er digital legemiddelhåndtering, digital hjemmeoppfølging og kunstig intelligens.

Ønsker du å få tilsendt invitasjoner til webinarene? Send en epost til email hidden; JavaScript is required og si hvilke(t) tema er av interesse for deg.

Webinarer: Nyheter

Legene lærer om legemiddelsamstemming

Hvordan er opplæring i legemiddelsamstemming for nye sykehusleger satt i system på Sykehuset Østfold?

02.02.2021

Tilrettelagt medisininformasjon

Hvordan skal 200 millioner kroner fra EU og farmasøytisk industri bidra til sikrere legemiddelbruk?

20.01.2021

Pasienten må involveres

Hvordan jobber de med legemiddelsløyfen, uønskede hendelser og brukermedvirkning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus?

08.01.2021

Fra faks til elektronisk multidose

Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose.

02.12.2020

Lukket legemiddelsløyfe

Fersk kunnskap om hvordan de jobber med lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst.

23.11.2020

Forskning på Pasientens legemiddelliste

Siste nytt innen forskning på Pasientens legemiddelliste for 2020.

06.11.2020

Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA)

Hvordan administrer de legemidler ved Sykehuset Østfold?

23.10.2020

Lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest - Mer enn teknologi

I tillegg til teknologi, hva trenger man for å lukke legemiddelsløyfen?

09.10.2020

Alvorlig og fatale feilmedisineringer på sykehus

Hva kan sykehuset gjøre i forhold til feilmedisinering?

25.09.2020
    14