Webinar: Fra faks til elektronisk multidose


Bli med på webinar fredag 11. desember. Innlegget vil handle om: Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose.

I webinaret får du høre stipendiat Anette Vik Jøsendal snakke om e-multidose.
I webinaret får du høre stipendiat Anette Vik Jøsendal snakke om e-multidose.

Tema:

“Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose - hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene.”

Presentasjon ved stipendiat Anette Vik Jøsendal, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tidspunkt: 11. desember klokken 8:30 – 9:15, via Zoom.

Du må melde deg på innen klokken 14 den 10. desember.

Påmelding

Du melder deg på her: Questback link.

Vårt nettverk består av følgende samarbeidspartnere:

  • Sykehusapotekene Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetet i Oslo
  • Farmasøytisk Institutt, UiO
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi gjennomfører webinarer omtrent hver 14. dag.

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Twitter: https://twitter.com/ehealthNOR...

Spre gjerne ordet om våre seminarer, til de du tror kan være interessert.