Tilrettelagt medisininformasjon


Hvordan skal 200 millioner kroner fra EU og farmasøytisk industri bidra til sikrere legemiddelbruk?

I webinaret får du høre Anne Moen fortelle om tilrettelagt medisininformasjon.
I webinaret får du høre Anne Moen fortelle om tilrettelagt medisininformasjon.

Gravitate - Health er et prosjekt som skal bidra til å tilrettelegge informasjon i digitale pakningsvedlegg for sikrere legemiddelbruk.

Presentasjon ved professor Anne Moen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og professor II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Målet med prosjektet er at det skal bli lettere å finne og forstå informasjon om medisinene man tar. Når pakningsvedlegget i medisinpakken også kommer i digital form kan informasjonen også tilpasses brukerens behov. Hvert år dør mange på grunn av feil medisinbruk, og tilrettelagt og forståelig informasjon kan redusere dette.

Opptak