logo

Pasienten må involveres

Hvordan jobber de med legemiddelsløyfen, uønskede hendelser og brukermedvirkning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus?

Bli med på webinar om rett legemiddelbehandling, ved Petter Thornam.
Bli med på webinar om rett legemiddelbehandling, ved Petter Thornam.

Rett legemiddelbehandling krever involvering av pasientene og klok bruk av teknologi.

Presentasjon ved fagdirektør Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Petter Thornam har i mange år jobbet med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Sykehuset vant den nasjonale forbedringsprisen under pasientsikkerhetskonferansen i 2019, og kvalitetsprisen i Helse Vest i 2020. Thornam er særlig opptatt av prosjekter som skal bidra til bedre legemiddelsikkerhet, for eksempel pasientens legemiddelliste, der Bergen er nasjonal pilot.

Opptak