Webinar: Pasienten må involveres

Bli med på webinar fredag 15. januar. Da får du høre hvordan de jobber med legemiddelsløyfen, uønskede hendelser og brukermedvirkning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Bli med på webinar om rett legemiddelbehandling, ved Petter Thornam.
Bli med på webinar om rett legemiddelbehandling, ved Petter Thornam.

Tema:

“Rett legemiddelbehandling krever involvering av pasientene og klok bruk av teknologi.”

Presentasjon ved fagdirektør Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Tidspunkt: 15. januar klokken 8:30 – 9:15, via Zoom.

Petter Thornam har i mange år jobbet med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Sykehuset vant den nasjonale forbedringsprisen under pasientsikkerhetskonferansen i 2019, og kvalitetsprisen i Helse Vest i 2020. Thornam er særlig opptatt av prosjekter som skal bidra til bedre legemiddelsikkerhet, for eksempel pasientens legemiddelliste, der Bergen er nasjonal pilot.

Påmelding

Du melder deg på her: Questback link

NB: Meld deg på innen 13. januar kl. 14.

Vårt nettverk består av følgende samarbeidspartnere:

  • Sykehusapotekene Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi gjennomfører webinarer omtrent hver 14. dag.

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Twitter: https://twitter.com/ehealthNOR...

Spre gjerne ordet om våre seminarer, til de du tror kan være interessert.