Webinar: Legene lærer om legemiddelsamstemming


Bli med på webinar fredag 12. februar. Du får høre hvordan opplæring i legemiddelsamstemming for nye sykehusleger er satt i system på Sykehuset Østfold.

Kristin Fladstad Heier skal snakke om samstemming av legemidler.
Kristin Fladstad Heier skal snakke om samstemming av legemidler.

Tema:

“Hvordan gi legene bedre kunnskap om samstemming av legemidler for å oppnå økt pasientsikkerhet?”

Presentasjon ved sykehusfarmasøyt Kristin Fladstad Heier, Sykehuset Østfold, Kalnes.

Legemiddelsamstemming går ut på å lage en nøyaktig liste over alle legemidler som pasienten faktisk bruker, for å hindre feil. Det er avgjørende å forstå hvilke kilder som er best å bruke til hvilke pasienter. Kristin Fladstad Heier har i mange år jobbet med kvalitetssikring av legemiddelhåndtering, i primær- og spesialisthelsetjenesten. I det siste har hun utviklet en opplæringspakke for nye leger.

Tidspunkt: 12. februar klokken 8:30 – 9:15, via Zoom.

Du må melde deg på innen klokken 14 den 11. februar.

Påmelding

Du melder deg på her. Questback link

Vårt nettverk består av følgende samarbeidspartnere:

  • Sykehusapotekene Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetet i Oslo
  • Farmasøytisk Institutt, UiO
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi gjennomfører webinarer omtrent hver 14. dag.

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook, Linkedin og Twitter der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehels...

Linkedin: https://www.linkedin.com/compa...

Twitter: https://twitter.com/ehealthNOR...

Spre gjerne ordet om våre seminarer, til de du tror kan være interessert.

Tidligere webinarer

Du finner opptak av tidligere webinarer om digital legemiddelhåndtering her.