logo

Webinarer

I samarbeid med kommuner, sykehus, myndigheter og andre forskningsmiljø, tilbyr Nasjonalt senter for e-helseforskning flere webinarserier. Hver serie tar et dypdykk inn i et aktuelt tema innenfor e-helse. Webinarene er gratis og er åpen for alle som kan ha nytte av kunnskapen og erfaringene som deles.

Nytt webinar hver fredag, klokken 08.15. Temaene i 2024 er digital legemiddelhåndtering, digital hjemmeoppfølging og kunstig intelligens.

Ønsker du å få tilsendt invitasjoner til webinarene? Send en epost til email hidden; JavaScript is required og si hvilke(t) tema er av interesse for deg.

Webinarer: Nyheter

Finn veien gjennom jungelen av helseapper

Det finnes apper som hjelper deg å mestre stress og kroniske smerter, gå ned i vekt, trene og mye mer. Hvilke apper er forskningsbasert og til å stole på?

Finn veien gjennom jungelen av helseapper her!

16.03.2023

Et støtteverktøy for legemiddelgjennomganger

Hvordan kan et digitalt verktøy bidra til å unngå uhensiktsmessige legemiddelordinasjoner i sykehus?

10.03.2023

Hvordan "måle tempen" på helsetilstand og livskvalitet?

Det pasienten sier om formen sin fra dag til dag, er vesentlig informasjon for at digital hjemmeoppfølging skal lykkes. For å få til en best mulig tjeneste, kan helsepersonell på sykehus og i kommune støtte seg på forskningsbaserte skjemaer og spørsmål.

Finn ut mer om Patient Reported Outcome Measures (PROM).

10.03.2023

Ungdom, psykisk helse og mobil

Flere ungdommer etterspør hjelp mot angst, depresjon, med mer. Digitale alternativer til tradisjonelle psykologtimer kan utvide tilbudet for å gi ungdommer hjelpen de trenger, når de har behov for det.

09.03.2023

Riktig pille til riktig tid

Pling! Nå må du ta medisinen din.

I Halden kommune kan eldre få tablettene sine via en maskin hjemme. Dette gjør at hjemmetjenesten kan fokusere på de mellommenneskelige oppgavene.

Se på opptak om utrulling av elektroniske medisindispensere og prosessen så langt.

03.03.2023

En ny måte å drive poliklinikk på

I Kristiansand finner du en brukerstyrt poliklinikk. Personer med HIV har ofte behov for ekstra konfidensialitet, mestring og erfaringsdeling. Dette har blitt tatt på alvor av sykehuset.

Se på webinaropptak om digital oppfølging.

24.02.2023

Hvordan ser vi hele pasienten?

Pasienten skal hjem fra et opphold på sykehuset. Hvilke konkrete steg tar de ansatte for å hindre reinnleggelser?

Se på opptak av webinar om metodikken bak pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT).

23.02.2023

Fremtiden er digital

Etter nærmere to år med Metavision på intensivavdelingen, kan helsepersonell ved Universitetssykehuset Nord-Norge slå fast at digital legemiddelhåndtering ikke er perfekt, men at det er tydelige fordeler enn papir.

17.02.2023

Kan vi unngå innleggelse for skrøpelige eldre?

Innleggelse på sykehus kan være tøft for eldre, men det vil noen ganger være helt nødvendig. Hvordan kan vi best få nytte av sykehusets kompetanse, samtidig som pasienten får være hjemme mest mulig? Samarbeidet i helsefellesskapene vil være nøkkelen.

16.02.2023

Våkn opp! Miljøvennlig e-helse

Er det virkelig bedre for planeten å møte pasientene dine på nettet enn å kjøre rundt i hele byen?

Hvordan kan vi identifisere og måle miljøkonsekvensene av digitale helsetjenester?

10.02.2023
    6 7 8 9