logo

Ungdom, psykisk helse og mobil

Flere ungdommer etterspør hjelp mot angst, depresjon, med mer. Digitale alternativer til tradisjonelle psykologtimer kan utvide tilbudet for å gi ungdommer hjelpen de trenger, når de har behov for det.

Webinar: Ungdom, psykisk helse og mobil
Et webinar om digitale verktøy som supplerer og utvider dagens tilbud om psykisk helsehjelp til ungdom.
Man skal ikke lage en TikTok-versjon av helsetjenestene. Samtidig, hvis man ikke møter ungdom på deres måte, ser vi at vi nesten ikke når gjennom.

Køene er lange, og det kan føles unaturlig å snakke med en terapeut på et kontor. Ungdommen er vant til å bruke telefonen sin. Hvorfor ikke møte dem der i stedet?

På dette webinaret ser vi på de ulike behovene blant ungdom, og tilbakemeldingene deres om hvordan de ønsker å få psykisk helsehjelp. To digitale alternativer som kan benyttes er videokonsultasjoner og apper.

Presentasjon ved

  • Monika Knudsen Gullslett, professor ved Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Øyvind Grimsgaard, daglig leder i Youwell
  • Marianne Vevle Chyba, enhetsleder i Bergen kommune

Appen Modi er under utvikling av Bergen kommune, Helse Bergen og Youwell, i regi av SFI-et ForHelse. Ungdom kan få tips til hverdagsmestring og chatte med kvalifisert helsepersonell. Sikker pålogging for ungdom er en kjent utfordring i helsevesenet. Hvordan kan man utforme digitale verktøy slik at vi inkluderer uten å ekskludere?

Videokonsultasjoner kan være et fint supplement til ansikt-til-ansikt psykologtimer. Vi presenterer tips til når videokonsultasjon kan egne seg og hvordan de kan gjennomføres på best mulig måte. Prinsippene for gode videokonsultasjoner har blitt forsket frem ved Nasjonalt senter for e-helseforskning med bidrag fra Mental Helse Ungdom og Ungdomsråd ved helseforetak i Helse Nord.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".