logo

Webinarer

I samarbeid med kommuner, sykehus, myndigheter og andre forskningsmiljø, tilbyr Nasjonalt senter for e-helseforskning flere webinarserier. Hver serie tar et dypdykk inn i et aktuelt tema innenfor e-helse. Webinarene er gratis og er åpen for alle som kan ha nytte av kunnskapen og erfaringene som deles.

Nytt webinar hver fredag, klokken 08.15. Temaene i 2024 er digital legemiddelhåndtering, digital hjemmeoppfølging og kunstig intelligens.

Ønsker du å få tilsendt invitasjoner til webinarene? Send en epost til email hidden; JavaScript is required og si hvilke(t) tema er av interesse for deg.

Webinarer: Nyheter

Sykepleierens rolle i fremtidens helhetlige pasientforløp: Teknologi og transformasjon

Fremtidens demografi stiller skjerpede krav til helsetjenesten, og organiseringen av knappe ressurser. Vi trenger teknologi som støtter tverrfaglige team i helsetjenesten og behandling på tvers av nivåer i helsetjenesten.

02.06.2023

Pasientsikkerhet blir aldri feil

Legemidler er en viktig del av pasientbehandlingen ved et sykehus, men også den faktoren som oftest går igjen i pasientskader og uønskede hendelser. Hvordan jobber Helse Vest for å redusere risiko ved legemiddelbehandling?

23.05.2023

Likeverdige partnere i helsefellesskapene

Kommuner og sykehus må dra i samme retning for pasientens beste. Hvordan kan helsefellesskapene hjelpe til?

15.05.2023

Hvordan lære opp helsepersonell i gode pasientforløp?

Pasientens reise gjennom helsesystemet skal være så smidig som mulig. Men hvordan kommer vi dit, og hvordan lærer vi opp helsepersonell i gode pasientforløp? Svaret finner du her.

04.05.2023

Kan en app ta bort morgenkvalmen?

Inntil 20% av gravide bruker legemidler mot kvalme. Kunne de unngått dette bare med å spise annerledes? Når er det så alvorlig at man må på sykehuset?

25.04.2023

Demens og jakten på det auto-magiske

Rundt de demenssyke er det altfor lite som løser seg på magisk vis. Men når teknologien fungerer som den skal, er det en nesten magisk trygghet for både brukeren, pårørende og helsepersonell.

Se på opptak av webinar om riktig teknologi til rett tidspunkt for personer med demens.

18.04.2023

Alt en ungdom kan lure på

Når en ungdom funderer på flørting, valg av videregående skole eller angst, hvor finner de svar? Ung.no er nettstedet å sjekke!

Hvordan ta vare på hele ungdommen, ikke bare helsen deres?

12.04.2023

Veien videre for digital legemiddelhåndtering

Fra å lage medisin til vellykket behandling, hva er viktigst for pasienten? På webinar 14. april, tok vi tempen på de store trendene i Europa.

29.03.2023

Koble på riktig dosering for barn

En liten kropp trenger tilpasset mengde medisin. Bruk derfor KOBLE til å sjekke riktig dosering av legemidler for barn.

22.03.2023

Helhetlig hjelp for bedre liv

Mennesker med alvorlige psykiske helse og/eller rusmiddelbruk kan falle utenfor tradisjonelle behandlingstilbud. Hvordan kan et tverrfaglig team bidra med nyttig hjelp?

Se på opptak om Assertive Community Treatment (ACT) og Flexible Assertive Community Treatment (FACT).

20.03.2023
    5 6 7 8