logo

Hvordan ser vi hele pasienten?

Pasienten skal hjem fra et opphold på sykehuset. Hvilke konkrete steg tar de ansatte for å hindre reinnleggelser?

Se på opptak av webinar om metodikken bak pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT).

Webinar: Hvordan ser vi hele pasienten?
Anna Lillefloth og Linda Strøm forteller om metodikken bak PSHT.
Dette er et viktig verktøy for oss å klare å se hele pasienten. Alle aspektene. Ikke bare det som har med helse, sykdom eller symptomer å gjøre.

Pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) finnes ved flere sykehus i landet. Teamet i Narvik består av sykepleiere, lege, farmasøyt, vernepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Sammen vil PSHT sørge for en best mulig overgang fra sykehuset til hjemmet. Hvordan gjøres det i praksis? Hva er metodikken bak PSHT?

Presentasjon ved Linda Elisabeth Strøm, sykepleier og teamkoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Anna Karine Lillefloth, klinisk farmasøyt ved Sykehusapotek Nord.

Med utgangspunkt i en situasjon som mange helsearbeidere vil kjenne seg igjen i, vil Strøm og Lillefloth ta oss gjennom pasientens reise og hvordan PSHT jobber for å se hele pasienten.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".