logo

Kan vi unngå innleggelse for skrøpelige eldre?

Innleggelse på sykehus kan være tøft for eldre, men det vil noen ganger være helt nødvendig. Hvordan kan vi best få nytte av sykehusets kompetanse, samtidig som pasienten får være hjemme mest mulig? Samarbeidet i helsefellesskapene vil være nøkkelen.

Kan vi unngå innleggelse for skrøpelige eldre?
Anders Grimsmo holdte foredrag om alternativer til dagens sykehus og diagnosespesifikke pasientforløp.
"Sårbare" eldre er et bedre begrep enn "skrøpelige". Vi snakker om sårbare barn. Derfor burde vi snakke om sårbare eldre.

For skrøpelige eldre, kan innleggelse i sykehus representere en ekstra belasting med risiko for forverrelse av funksjonssvikten. Målet er derfor å redusere risikoen for akutte innleggelser og reinnleggelser. Dette skjer ved tidlig identifisering av skrøpelighet, samt forebygging og funksjonsforbedring.

Fastlegen er den som er i best posisjon til tidlig å kunne identifisere begynnende skrøpelighet, men oppfølgingen krever en bredere sammensatt tverrfaglig kommunal innsats som samarbeider med spesialisthelsetjenesten.

Presentasjon ved Anders Grimsmo, professor emeritus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og medisinsk faglig rådgiver ved Norsk helsenett.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".