logo

Webinarer

I samarbeid med kommuner, sykehus, myndigheter og andre forskningsmiljø, tilbyr Nasjonalt senter for e-helseforskning flere webinarserier. Hver serie tar et dypdykk inn i et aktuelt tema innenfor e-helse. Webinarene er gratis og er åpen for alle som kan ha nytte av kunnskapen og erfaringene som deles.

Nytt webinar hver fredag, klokken 08.15. Temaene i 2024 er digital legemiddelhåndtering, digital hjemmeoppfølging og kunstig intelligens.

Ønsker du å få tilsendt invitasjoner til webinarene? Send en epost til email hidden; JavaScript is required og si hvilke(t) tema er av interesse for deg.

Webinarer: Nyheter

Kunstig intelligens for likeverdige helsetjenester

Hvordan er det å være lege og pasient i rurale strøk?

Vi ser på ultralydundersøkelser som eksempel på hvordan kunstig intelligens kan bidra til likeverdige helsetjenester, uansett hvor du bor.

05.03.2024

A nursing home's experiences with digital tools for medication management

The nursing home in Bindal municipality has a medicine cabinet and several trolleys. Here they share some thoughts on time saving, quality and safety.

28.02.2024

Hvordan ta imot store mengder trygghetsalarmer?

Ring 113 eller bruk alarmen?

Vi er enda ikke enige om den beste måten å organisere responssentre på, heller ikke hva slags oppgaver de burde ta. Vi henter inspirasjon fra forskning!

20.02.2024

Kunstig intelligens til Sápmis beste

Hva er samisk kunstig intelligens for helse? Det undersøkte vi på webinaret 23. februar!

12.02.2024

Helseplattformen – one year later

Helseplattformen has endless possibilities but not everything is perfect yet.

We took at look at how medication management has changed during the last year at St. Olav's hospital.

06.02.2024

Hva er rett og galt i digital hjemmeoppfølging?

For å kunne bidra til et godt samfunn må vi ta oss tiden til å reflektere over hvilke verdier vi prioriterer. For eksempel må sikkerheten til en helseteknologi veies opp mot trygghet og frihet.

Hvordan sikrer vi etisk forsvarlig digital hjemmeoppfølging?

31.01.2024

Spilleregler for kunstig intelligens i helse

Kunstig intelligens er her! Og vi må være klare, dette er ikke noe spill.

22.01.2024

Nødvendig helseinformasjon blir med over landegrensene

Norsk helsepersonell vil snart kunne få tilgang til kritisk helseinformasjon om personer fra EU/EØS som har behov for helsehjelp i Norge. Hva betyr det for deg som helsepersonell?

15.01.2024

Samarbeid om helseteknologi og digital hjemmeoppfølging

Nytt år, nye webinarer. Vi begynner med Helsedirektoratet, og temaet er oppstart av Helseteknologiordningen og status for spredning av digital hjemmeoppfølging.

09.01.2024

Vestre Viken forbedrer pasientforløpet for ca. 39.000 pasienter årlig med støtte av kunstig intelligens

Radiografer får nå støtte av en kunstig intelligens applikasjon til å finne skjelettskader. Pasienter uten beinbrudd blir raskere sendt hjem, og samtidig sparer dette tid for annet helsepersonell.

04.12.2023
    2 3 4 5