Stine Agnete Ingebrigtsen

Bio

Stine Agnete Ingebrigtsen fullførte sin mastergrad i sosiologi ved UiT våren 2020. Hun startet som doktorgradsstipendiat i pedagogikk ved senteret våren 2022, og skal forske på legemiddelhåndtering under eMM-prosjektet.

Stine Agnete Ingebrigtsen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 974 37 702

Stilling: Stipendiat

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Stine Agnetes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
eMM - Electronic Medicines Management 2021 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb

Stine Agnetes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Who are the “Hard-to-Reach” groups in chronic-health and health technology research? A scoping review 2022 Academic article
Har teori mer verdi enn empiri? 2022 Reader opinion piece
Hvorfor er legemiddelhåndtering et sosiologisk anliggende? 2022 Feature article
Utdanningsorienteringer hos rural og urban ungdom – et resultat av refleksivitetsprosesser eller determinerende disposisjoner? 2020 Masters thesis