Logo KIN

Maskinlæring - hjertefunksjon


Maskinlæring - hjertefunksjon

Samarbeidspartnere

Teknologi- og innovasjonsklinkken, Akuttklinikken og Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Norges teknisk-naturvitenskapelige institutt (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO)


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2017 - 2022

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Sensordata

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

FoU, Testing og validering

Oppgave:

Diagnostikk

Prosjekteier

OUS

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson