Logo KIN

Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten


Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk, i samråd med de regionale helseforetakene, har blitt bedt om å initiere et utredningsarbeid for å kartlegge hvilke muligheter og utfordringer bruk av kunstig intelligens medfører, og hvilke tilpasninger i rammevilkår på nasjonalt nivå som kan være nødvendig, herunder i regelverk, faglig normering/veiledning, styring og finansieringsordninger. Etatene skal fortsatt involvere kommunal helse- og omsorgstjeneste og identifisere deres behov.

Samarbeidspartnere

Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk, KS, de regionale helseforetakene

Formål

Identifisere muligheter, behov, erfaringer og planer om bruk av kunstig intelligens i primærhelsetjenesten.

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/kunstig-intelligens/pagaende-arbeid


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2021 - 2021

Kategorier

Fokusområde:

Annet

Type helsetjeneste:

Primær

Type data:

Annet

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

Annet

Oppgave:

Tilrettelegging

Prosjekteier

Helsedirektoratet

Helseregion

Nasjonalt

Kontaktpersoner