Logo KIN

Helsedataanalyse 2


Nasjonalt senter for e-helseforskning har gjort en kunnskapsoppsummering innenfor health analytics (helsedataanalyse) med fokus på kunstig intelligens og maskinlæring.

To rapporter ble publisert juni 2018. Dette prosjektet er et oppfølgingsprosjekt som skal arbeide med oppmerksomhet og strategisk spredning av rapportenes innhold i helsesektoren.

Ekstern lenke til prosjektet

https://ehealthresearch.no/prosjekter/helsedataanalyse-2


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2018 - 2018

Kategorier

Fokusområde:

Kompetanseutvikling

Type helsetjeneste:

Annet

Type data:

Fritekst

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

FoU

Oppgave:

Tilrettelegging

Prosjekteier

E-helseforskning

Helseregion

Helse Nord