Logo KIN

5G HEART


5G Health, Aquaculture and Transport validation trials

Finansiert under den europeiske union sitt forsknings- og innovasjonsprogram EU Horizon 2020 (tildelt: 14,3 millioner EUR). Konsortiumet inkluderer en rekke vertikale aktører, forsknings-/akademiske institusjoner og mindre organisasjoner.

Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus HF er en av partnerne på prosjektet (tildelt: 996 250 EUR). Avdelingen er engasjert i arbeidet med pillekamera og ekstern ultralydundersøkelse som en del av hovedprosjektet.

Formål

5G HEART fokuserer på vertikale brukstilfeller innen helsevesenet, transport og akvakultur. Prosjektet validerer blant annet bruken av pillekameraer, herunder automatisering, ved screening og påvisning av tykktarmskreft; det vil også validere et bredt spekter av tjenester innen automasjon som assistert kjøring og trening.

Ekstern lenke til prosjektet

https://5gheart.org


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2019 - 2022

Kategorier

Fokusområde:

Type helsetjeneste:

Type data:

Datakilde:

Planlagt sluttfase:

Oppgave:

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktpersoner