Logo KIN

IDDEAS


Individual Digital Decision Assist System for Child and Adolescent Mental Health

Se nettsted: https://www.ntnu.no/rkbu/iddeas

og Cristin: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=682860

Samarbeidspartnere

 • RKBU Midt-Norge (NTNU)
 • RKBU Nord-Norge (UiT)
 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
 • Helse Midt-Norge IKT (HEMIT)
 • Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU
 • VIVIT AS
 • Norsk pasientregister (NPR)
 • Helsedirektoratet
 • Internasjonale partnere (USA og Tyskland)

Brukerorganisasjoner:

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • ADHD Norge
 • Bikuben regionalt brukerstyrt senter

Formål

Diagnostikk og behandling

Effekt/kvalitetsmål

Lokalt tilpasset, tidligere og mer presis diagnostikk og behandling av ADHD

Problemstilling

Data-drevet beslutningsstøtte; Analyse og klassifikasjon av store helsedata; NLP; Retningslinjebasert beslutningsstøtte

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.ntnu.no/rkbu/iddeas


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2018 - 2023

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk, IKT-infrastruktur/datatilgang, Juss, Organisering

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Fritekst, Strukturerte data

Datakilde:

Journal, Register

Planlagt sluttfase:

Testing og validering, Implementering

Oppgave:

Diagnostikk, Behandlingsvalg

Pasientgruppe

Barn og unge

Pasientvolum/datamengde

20000

Prosjekteier

NTNU

Helseregion

Helse Midt

Kontaktpersoner